1. Zamawianie towarów

1.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.freddypolska.pl.

1.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

1.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

1.4. Zamawianie produktów ze Strony jest zabronione dla osób poniżej 18 roku życia.

2. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

2.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

2.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Realizuj zamówienie”, Klient zostanie przeniesiony do koszyka.

2.3. W koszyku należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

2.4 Zamówienie może być złożone bez zakładania konta. Po wypełnieniu danych, należy wybrać metodę płatności. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Metoda płatności – płatność przelewem bankowym, online, w ratach lub z odroczonym terminem płatności, a następnie należy zaakceptować regulamin.

2.5. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

2.6. Po wyborze metody płatności, Klient jest przekierowywany na stronę PayU, a następnie na stronę banku, który wybrał. Po zrealizowaniu płatności Klient zostaje przekierowany na stronę potwierdzającą złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy.

2.7. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez SBC Saksa Oy, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

2.8. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

2.9. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w trakcie składania zamówienia, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

2.10. SBC Saksa Oy może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

3. Ceny

3.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

3.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i SBC Saksa Oy. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez SBC Saksa Oy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. Jednak SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, nawet po złożeniu i opłaceniu zamówienia, jeżeli cena za produkt była błędnie podana.

3.3. SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

4.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

4.2. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 3 do 6 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

4.3. Czas dostawy może ulec wydłużeniu o maksymalnie 48 godzin w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

4.4. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi (nie dotyczy odroczonej płatności i płatności rozłożonej na raty).

4.5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez SBC Saksa Oy firma kurierska – DHL.

4.6. Jeżeli zamówienie nie zostanie odebrane zgodnie z zasadami oraz regulaminem firmy kurierskiej DHL, produkt zostanie odesłany do SBC Saksa Oy. W takim przypadku, Klient może ponieść dodatkowe koszty zgodnie z ogólnymi warunkami firmy kurierskiej.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

5.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa SBC Saksa Oy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy dołączonego do zamówienia lub jeżeli takowego nie było - przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwrot, wymiana, reklamacja” – i dołączenie go paczki z odsyłanym produktem.

5.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 12.2. powyżej.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, SBC Saksa Oy zwraca Klientowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym SBC Saksa Oy otrzymała i sprawdziła zwracanej rzeczy.

5.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

5.7. Rzeczy należy odesłać na adres: Iwona Ratajczyk c/o SBC Saksa Oy, ul. Wiosłowa 34, 80-690 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował SBC Saksa Oy o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.8. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt bądź za pośrednictwem wskazanego przez SBC Saksa kuriera na koszt SBC Saksa Oy.

5.9. W celu skorzystania z opcji zwrotu na koszt SBC Saksa Oy konieczne jest skorzystanie z usługi eZwrotów Poczty Polskiej. Na stronie https://ezwroty.poczta-polska.pl należy wybrać partnera SBC Saksa, wpisując Iwona Ratajczyk c/o SBC Saksa Oy. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie.

Nadanie eZwrotu odbywa się poprzez:

- zamówienie kuriera przez zgłoszenie zlecenia telefonicznie pod nr 0804104104 (z krajowych telefonów stacjonarnych) oraz +48438420842 (z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych)

lub

- nadanie w placówce pocztowej (z wyłączeniem Agencji Pocztowych i punktów partnerskich).

Dostawa usługi eZwroty wprowadził obowiązek pakowania zwracanych produktów w firmowe pudełka/koperty Poczty Polskiej dostarczane przez kuriera. 

Poczta Polska oferuje opakowanie o wymiarach 25 cm x 35 cm, dla przesyłek o masie do 1 kg. Koperta jest dostępna u kuriera i w placówkach pocztowych. Więcej informacji o opakowaniach można znaleźć tutaj.

W takim przypadku Klient zobowiązany jest zapewnić, iż w oznaczonym dniu kurier będzie miał możliwość odebrania towaru ze wskazanego przez Klienta miejsca. W przypadku braku możliwości odebrania towaru przez Kuriera np. z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym adresem w oznaczonym dniu, Klient traci możliwość skorzystania z możliwości zwrotu za pośrednictwem kuriera na koszt SBC Saksa Oy.

W przypadku, gdy Poczta Polska poprosi o numer umowy, należy podać następujący numer: 441779/W.

5.10. Drugą metodą zwrotu jest odesłanie produktów na koszt Klienta. Po wysłaniu paczki, Klient wysyła zdjęcie paragonu lub faktury potwierdzające poniesiony koszt na adres: iwona.ratajczyk@poczta.onet.pl

w celu uzyskania zwrotu pieniędzy (SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów przesyłki do wysokości 18,00 złotych). W treści maila Klient podaje numer rachunku bankowego, imię i nazwisko oraz adres i numer zwracanego zamówienia. Przy czym, Klient decydując się na zwrot produktów na swój koszt, odpowiada za przesyłkę do czasu jej dostarczenia do partnera SBC Saksa Oy. W przypadku zaginięcia przesyłki lub jej uszkodzenia SBC Saksa zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy za zawracane produkty. Wobec powyższego SBC Saksa Oy zaleca, aby Klient ubezpieczył paczkę.

5.11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.12. Zwracany towar powinien być odesłany w takiej formie, w jakiej został dostarczony, wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz elementami opakowania. Jednak nie jest to niezbędne do odstąpienia od umowy.

5.13. SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy produkt nosi znamiona użytkowania lub prania.

5.14. Formularz zwrotu można pobrać tutaj.

5.15. W przypadku zwrotu zamówienia, którego metodą płatności była płatność przy odbiorze, należy podać numer swojego konta bankowego celem realizacji zwrotu środków wpłaconych na poczet odsyłanego zamówienia. Informację tę można zgłosić mailowo: info@freddypolska.pl.

6. Wymiana

6.1. SBC Saksa Oy oferuje wymianę zamówionego produktu w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

6.2. Produkt może zostać wymieniony na ten sam model, jednak będący w innym rozmiarze lub inny - mający tę samą lub niższą cenę. W przypadku wymiany produktu na towar w niższej cenie – różnica w cenie zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni roboczych od dnia realizacji procesu wymiany (wysłania nowego produktu).

6.3. SBC Saksa nie akceptuje wymiany produktu, na towar mający wyższą cenę.

6.4. Ze względu na duże zainteresowanie produktami sprzedawanymi przez SBC Saksa Oy, zaleca się, aby Klient niezwłocznie poinformował SBC Saksa Oy o chęci wymiany zamówionego produktu. Jest to niezbędne dla celów poprawnego przeprowadzenia procesu wymiany. Formy kontaktu zostały przedstawione w pkt 1.2 Regulaminu.

6.5. Ze względu na duże zainteresowanie produktami sprzedawanymi przez SBC Saksa Oy, SBC Saksa Oy może zaproponować Klientowi zakup nowego produktu oraz odesłanie towaru, który miał podlegać wymianie. Dotyczy to sytuacji, w których istnieje ryzyko wyprzednia produktu, który Klient chce otrzymać w ramach wymiany.

6.6. Proces wymiany może potrwać od 1 tygodnia do 3 tygodni, licząc od dnia, w którym SBC Saksa Oy otrzyma produkt mający podlegać wymianie.

7. Reklamacja

7.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów SBC Saksa Oy ponosi odpowiedzialność za wady. Jednak Klient jest zobowiązany do poinformowania SBC Saksa Oy o wadzie otrzymanego produktu. W przypadku braku takiej informacji SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy za zamówienie.

7.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Freddy Polska może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona w ciągu roku od jej wydania Klientowi. Okres gwarancji wynosi 1 rok.

7.3. Reklamację można złożyć drogą mailową, kierując wiadomość na adres info@freddypolska.pl

. W treści należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia i dołączyć zdjęcia wadliwego produktu wraz ze zdjęciem metki znajdującej się wewnątrz rzeczy.

7.4. SBC Saksa Oy umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt SBC Saksa Oy. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwrot, wymiana, reklamacja” i dołączenie go paczki z odsyłanym produktem. Do skorzystania z tej możliwości stosuje się zasady wskazane w pkt 12.8 Regulaminu.

7.5. SBC Saksa Oy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail.

7.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą mailową, Klient otrzyma zwrot należności za towar lub towar zostanie wymieniony na wolny od wad. Zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu zostanie zwrócony po spełnieniu warunków z pkt 12.8 Regulaminu.

7.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu.

7.8. SBC Saksa Oy po uznaniu reklamacji na podstawie wysłanych zdjęć, zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji po otrzymaniu i dokładnym obejrzeniu reklamowanego produktu. O przyczynach zmiany decyzji Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Produkt zostanie odesłany na koszt SBC Saksa Oy.

8. Anulowanie zamówienia

8.1. Klient nie ma możliwości samodzielnego anulowania zamówienia. W przypadku chęci anulowania zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z SBC Saksa Oy drogą mailową, pisząc na adres info@freddypolska.pl

, poprzez czat dostępny na stronie internetowej lub drogą telefoniczną 0800702818.

8.2. SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, którego złożone były w trakcie pojawienia się błędów technicznych, tekstowych lub w trakcie awarii w sklepie internetowym freddypolska.pl.

9. Uszkodzenie podczas transportu

9.1. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie SBC Saksa Oy oraz firmę kurierską DHL.

9.2. Brak informacji ze strony Klienta nie ma wpływu na proces reklamacji, jednak znacznie ułatwi jej przeprowadzenie.

10. Postanowienie końcowe

10.1. Jeżeli jedno lub więcej punktów niniejszego Regulaminu wygaśnie, nie wpłynie to na pozostałe warunki.

10.2. W przypadku sporów pomiędzy SBC Saksa Oy a inną osobą prawną, miejscem jurysdykcji jest Lahti w Finlandii.

10.3. Powyższy Regulamin stanowią własność intelektualną chronioną prawem autorskim. Używanie przez osoby trzecie - nawet częściowo - w celach komercyjnych oferty towarów i/lub usług - jest niedozwolone.