1. Zwrot

1.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

1.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

1.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa SBC Saksa Oy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy dołączonego do zamówienia lub jeżeli takowego nie było - przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwrot, wymiana, reklamacja” – i dołączenie go paczki z odsyłanym produktem.

1.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 12.2. powyżej.

1.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, SBC Saksa Oy zwraca Klientowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym SBC Saksa Oy otrzymała i sprawdziła zwracanej rzeczy.

1.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

1.7. Rzeczy należy odesłać na adres: Iwona Ratajczyk c/o SBC Saksa Oy, ul. Wiosłowa 34, 80-690 Gdańsk, tel. 0800702818, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował SBC Saksa Oy o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

1.8. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt bądź za pośrednictwem wskazanego przez SBC Saksa kuriera na koszt SBC Saksa Oy.

1.9. W celu skorzystania z opcji zwrotu na koszt SBC Saksa Oy konieczne jest skorzystanie z usługi eZwrotów Poczty Polskiej. Na stronie https://ezwroty.poczta-polska.pl należy wybrać partnera SBC Saksa, wpisując Iwona Ratajczyk c/o SBC Saksa Oy. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie.

Nadanie eZwrotu odbywa się poprzez:

- zamówienie kuriera przez zgłoszenie zlecenia telefonicznie pod nr 0804104104 (z krajowych telefonów stacjonarnych) oraz +48438420842 (z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych)

lub

- nadanie w placówce pocztowej (z wyłączeniem Agencji Pocztowych i punktów partnerskich).

Dostawa usługi eZwroty wprowadził obowiązek pakowania zwracanych produktów w firmowe pudełka/koperty Poczty Polskiej dostarczane przez kuriera. 

Poczta Polska oferuje opakowanie o wymiarach 25 cm x 35 cm, dla przesyłek o masie do 1 kg. Koperta jest dostępna u kuriera i w placówkach pocztowych. Więcej informacji o opakowaniach można znaleźć tutaj.

W takim przypadku Klient zobowiązany jest zapewnić, iż w oznaczonym dniu kurier będzie miał możliwość odebrania towaru ze wskazanego przez Klienta miejsca. W przypadku braku możliwości odebrania towaru przez Kuriera np. z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym adresem w oznaczonym dniu, Klient traci możliwość skorzystania z możliwości zwrotu za pośrednictwem kuriera na koszt SBC Saksa Oy.

W przypadku, gdy Poczta Polska poprosi o numer umowy, należy podać następujący numer: 441779/W.

1.10. Drugą metodą zwrotu jest odesłanie produktów na koszt Klienta. Po wysłaniu paczki, Klient wysyła zdjęcie paragonu lub faktury potwierdzające poniesiony koszt na adres: iwona.ratajczyk@poczta.onet.pl w celu uzyskania zwrotu pieniędzy (SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów przesyłki do wysokości 18,00 złotych). W treści maila Klient podaje numer rachunku bankowego, imię i nazwisko oraz adres i numer zwracanego zamówienia. Przy czym, Klient decydując się na zwrot produktów na swój koszt, odpowiada za przesyłkę do czasu jej dostarczenia do partnera SBC Saksa Oy. W przypadku zaginięcia przesyłki lub jej uszkodzenia SBC Saksa zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy za zawracane produkty. Wobec powyższego SBC Saksa Oy zaleca, aby Klient ubezpieczył paczkę.

1.11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1.12. Zwracany towar powinien być odesłany w takiej formie, w jakiej został dostarczony, wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz elementami opakowania. Jednak nie jest to niezbędne do odstąpienia od umowy.

1.13. SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy produkt nosi znamiona użytkowania lub prania.

1.14. Formularz zwrotu można pobrać tutaj. Prosimy o nie umieszczanie żadnych uwag na formularzu. W przypadku chęci przekazania nam informacji, prosimy o kontakt mailowy info@freddypolska.pl lub telefoniczny 0800702818.

1.15. W przypadku zwrotu zamówienia, którego metodą płatności była płatność przy odbiorze, należy podać numer swojego konta bankowego celem realizacji zwrotu środków wpłaconych na poczet odsyłanego zamówienia. Informację tę można zgłosić mailowo: info@freddypolska.pl.

2. Wymiana

2.1. SBC Saksa Oy oferuje wymianę zamówionego produktu w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

2.2. Produkt może zostać wymieniony na ten sam model, jednak będący w innym rozmiarze lub inny - mający tę samą lub niższą cenę. W przypadku wymiany produktu na towar w niższej cenie – różnica w cenie zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni roboczych od dnia realizacji procesu wymiany (wysłania nowego produktu).

2.3. SBC Saksa nie akceptuje wymiany produktu, na towar mający wyższą cenę.

2.4. Ze względu na duże zainteresowanie produktami sprzedawanymi przez SBC Saksa Oy, zaleca się, aby Klient niezwłocznie poinformował SBC Saksa Oy o chęci wymiany zamówionego produktu. Jest to niezbędne dla celów poprawnego przeprowadzenia procesu wymiany. Formy kontaktu zostały przedstawione w pkt 1.2 Regulaminu.

2.5. Ze względu na duże zainteresowanie produktami sprzedawanymi przez SBC Saksa Oy, SBC Saksa Oy może zaproponować Klientowi zakup nowego produktu oraz odesłanie towaru, który miał podlegać wymianie. Dotyczy to sytuacji, w których istnieje ryzyko wyprzedania produktu, który Klient chce otrzymać w ramach wymiany.

2.6. Proces wymiany może potrwać od 1 tygodnia do 3 tygodni, licząc od dnia, w którym SBC Saksa Oy otrzyma produkt mający podlegać wymianie.

3. Reklamacja

3.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów SBC Saksa Oy ponosi odpowiedzialność za wady. Jednak Klient jest zobowiązany do poinformowania SBC Saksa Oy o wadzie otrzymanego produktu. W przypadku braku takiej informacji SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy za zamówienie.

3.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Freddy Polska może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona w ciągu roku od jej wydania Klientowi. Okres gwarancji wynosi 1 rok.

3.3. Reklamację można złożyć drogą mailową, kierując wiadomość na adres info@freddypolska.pl. W treści należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia i dołączyć zdjęcia wadliwego produktu wraz ze zdjęciem metki znajdującej się wewnątrz rzeczy.

3.4. SBC Saksa Oy umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt SBC Saksa Oy. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwrot, wymiana, reklamacja” i dołączenie go paczki z odsyłanym produktem. Do skorzystania z tej możliwości stosuje się zasady wskazane w pkt 12.8 Regulaminu.

3.5. SBC Saksa Oy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail.

3.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą mailową, Klient otrzyma zwrot należności za towar lub towar zostanie wymieniony na wolny od wad. Zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu zostanie zwrócony po spełnieniu warunków z pkt 12.8 Regulaminu.

3.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu.

3.8. SBC Saksa Oy po uznaniu reklamacji na podstawie wysłanych zdjęć, zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji po otrzymaniu i dokładnym obejrzeniu reklamowanego produktu. O przyczynach zmiany decyzji Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Produkt zostanie odesłany na koszt SBC Saksa Oy.

4. Anulowanie zamówienia

4.1. Klient nie ma możliwości samodzielnego anulowania zamówienia. W przypadku chęci anulowania zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z SBC Saksa Oy drogą mailową, pisząc na adres info@freddypolska.pl, poprzez czat dostępny na stronie internetowej lub drogą telefoniczną 0800702818.

4.2. SBC Saksa Oy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, którego złożone były w trakcie pojawienia się błędów technicznych, tekstowych lub w trakcie awarii w sklepie internetowym freddypolska.pl.